30 L 1 B ve 30 L 1 C Paftalarında İmar Tadilatı

     BAYAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN!

02.01.2018 tarih ve 02 sayılı Belediye Meclis Kararı ile yapılmasına karar verilen imar plan tadilatı Belediyemiz ilan panosunda 03.01.2018 tarihinden itibaren 1 ay (30 gün) süre ile askıya çıkartılmıştır.

 

     İMAR TADİLATI YAPILAN YERLER:

İlçemiz sınırları içerisinde, 1/1000 uygulamalı imar planının 30 L 1 B ve 30 L 1 C değişiklik paftalarında görüldüğü üzere Y:49600-49800, X:48900-49300 koordinatları arasında kalan imar adalarının Batı kısmındaki dere yatağında DSİ tarafından dere ıslahı kapsamında kapalı kanal yapılacağından dolayı ekli imar planı değişiklik paftasında görüldüğü üzere 5 metrelik imar yolunun kapalı kanal boyunca servis yolu olarak kullanılması için kapalı kanal tarafına kaydırılması, 755 parsele isabet eden parkın 720 nolu taşınmaza kaydırılması, kaldırılan park alanının ayrık nizam 3 kat konut alanına dönüştürülmesi, kaldırılan parkın Batısında bulunan 5 metrelik imar yolunun 7 metreye çıkartılması için hazırlanan ekli plan değişikliğinin yapılması ile ilgili UİP-192,16 plan işlem numaralı imar tadilatı.

 

 

Askıya Çıkış   : 03.01.2018

Askıdan İniş   : 02.02.2018                                                                    İlan Tarihi : 03.01.2018