BAYAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN!

05.12.2017 tarih ve 40 sayılı Belediye Meclis Kararı ile yapılmasına karar verilen imar plan tadilatı Belediyemiz ilan panosunda 06.12.2017 tarihinden itibaren 1 ay (30 gün) süre ile askıya çıkartılmıştır.

İMAR TADİLATI YAPILAN YERLER:

İlçemiz sınırları içerisinde, 1/1000 uygulamalı imar planının 30 L 4 C paftasında, X:47700-47500, Y:49700-49300 koordinatları arasında kalan, mevcut olan imar adaları birleştirilerek yeni oluşan imar adalarının E:1.00, Hmax:12,50 olması, yapı yaklaşma mesafelerinin 5 mt. olması ile ilgili UİP-192,14 plan işlem numaralı imar tadilatı.

Askıya Çıkış : 06.12.2017
Askıdan İniş : 05.01.2018

İlan Tarihi : 06.12.2017