3’ETAP TOPLU KONUTLARIN SÖZLEŞME İMZALAMA İŞLEMLERİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesine yaptırılan 236 konutluk 3’üncü Etap Toplu Konutların hak sahipleri ile Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalama işlemleri 3-14 Aralık 2018 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası Bayat Şubesinde gerçekleştirilecek olup başvuru sahipleri;

1-T.C. Nüfus Cüzdanı veya nüfus cüzdanı yerine geçen fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi ve bu belgenin bir adet fotokopisi ve T.C. Kimlik Numarası,

2-Sözleşmenin vekaleten yapılması durumunda,adına sözleşme imzalayacak kişi için düzenlenmiş, “Adıma Gayrimenkul Satış Sözleşmesi İmzalamaya Yetkilidir” veya Adıma Gayrimenkul Alımı ile ilgili her türlü belgeyi imzalamaya yetkilidir” ifadesini içeren noter tasdikli vekaletname ve vekil olan kişinin nüfus cüzdanı veya yerine geçen belge,

3-B1 tipi konut alıcıları, Bayat Belediye Başkanlığı tarafından imzalatılan Başvuru formunun fotokopisini ibraz ederek sözleşme imzalayacaklardır.