Belediye Başkanımızdan Anneler Günü Mesajı.

Bütün Annelerimizin 365 günü kutlu olsun

Anneler günü.

“Anneler günü ne demek?
Bu, dikilir dikilmez meyve veren sihirli bir ağaç gibi, cemiyet tarlasında kendini göstermesi ile boy atması bir olan yabancı, sun’i, yapmacıklı ve taklit bir âdettir.

Türk, Garplı gibi anasını senede bir hatırlamaz. Bizde yılın üç yüz almış beş günü hep analarımızın günüdür.”

“Türk’ün anası, gençliğinde, ihtiyarlığında, sağlığında, hastalığında evladını baş ucunda hazır ve nâzır bulur. O, evin bereketidir, baş tâcıdır.”

“Müslüman-Türk ailesinde ‘Cennet anaların ayakları altındadır’ ikâzı, gerçekten de evladı, ananın ayağı altına yatırarak, onu, daha dünyada iken, huzur ve vicdan cennetine kavuşturur.
Türk cemiyetinin asil ve nezih çizgilerini çok iyi bilen, bildiği kadar da içinde yaşayan ve bugünün içtimai keşmekeşinden ise aşırı ölçüde tedirginlik duyan bir zât tanırım. Daima menfidir, ümitsizdir, hâle de geleceğe de ait her gayret ve himmet karşısında: “Faydasız!” diyerek muhatabınının içini karartacak kadar kötümserdir.
Geçen seneler, sessiz sedasız hacca gittiğini duyduk. Avdetinde ağzında işitmeğe alışık olmadığımız bir hüküm çıkarak herkesi şaşırttı.
Anlattığı hadise şu idi: Bir genç, kötürüm babasını da hacca getirmiş ve hasta adam yürüyemediğinden, tavafı, babasını sırtında taşıyarak yaptırmış. Dostumuz:

-“Demek daha bitmemişiz, arada böyleleri de kalmış… şaştım doğrusu”… diyerek, cemiyette hâlâ bir sütü temiz evlat örneği görmüş olması, onu gerçekten şaşırtmış bulunuyordu.
***
Ama ben hiç şaşırmadım… Şuursuz ve taklitçi kütlenin müzelik mumyalar gibi gördüğü bu üstün Türk ahlâk, an’ane, imân milli ve târihi bereketleri, Amerikalının, Avrupalının senede bir kere hatırladığı anasını, Türk’ün üç yüz altmış beş gün fâsılasız unutmadığını, elbette bir gün dünyaya duyuracaktır.