Belediye Birim Müdürleri

Belediye Birim Müdürleri

Belediyemizde görevli yetkili personel bilgilerine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

Adı-Soyadı Görevi
Ömer ÖZAVCI Yazı İşleri Müdürü
M. Tufan GÜNGÖR Fen İşleri Müdür Vekili
Harun ŞANLI Mali Hizmetler Müdürü
Mehmet ARI Tahsildar ve Emlak Memur Vekili
Mustafa ÖZER Zabıta Memuru
Aydın ÖZGEN VHKİ
Abdil ÜNAL Şef
Emin AKSOY Tekniker
Aydın SAVAŞ Tekniker
Abdullah ÜRE Memur
Muhammet KOCA Memur