Ekonomik Durum

ekonomik-durum

İlçemiz ekonomik yönden gelişmemiştir. Yer altı ve yer üstü kaynakları hiç yoktur. Halkın belli başlı geçim kaynağı tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Organize sanayisi bulunmamaktadır. İlçe merkezinde 3 adet mermer fabrikası, küçük çapta oto tamiri, demir doğrama oto elektrik, marangoz ile kilim ve dikiş atölyesi bulunmaktadır. Kilim atölyesinde köyler dahil 10 usta öğretici, 150 kursiyer kız öğrenci, 3 boya ustası çalışmaktadır. İş imkanları çok sınırlı olduğundan dolayı insanlar özellikle genç kesim başka il ve ilçelere göç etmektedir.

Tarım

İlçemiz toplam 465 km2 yüzölçümüne sahip olup, bunun 7165,2 hektarlık kısmı tarım arazisidir.Tarım arazilerinin 170 hektarlık kısmında Devlet Su İşleri, 60 hektarlık kısmı ise vatandaşların kendi çabaları sonucunda sulu tarıma açılmıştır. Tarım arazilerinin kullanım şekli ise; 6023 hektarlık kısımda tarla ürünleri, 31 hektarlık kısımda sebze ürünleri, 110 hektarlık kısımda meyve ürünleri şeklindedir. Nadasa ayrılan arazi alanı ise 941,2 hektardır. Tarım arazilerinde tarım bitkisi ekilen yerlerde ağırlık tahıllarda olup en yoğun olarak buğday arpa ekilmektedir. Ayrıca az miktarlarda: nohut, mercimek, ayçiçeği, patates ekilmektedir. Sebze ürünlerinde ise ağırlık domates, salatalık, kavun, biber bitkisi üzerinde yoğunlaşırken az miktarlarda da ıspanak, fasulye, sakız kabağı ekilmektedir.

Hayvancılık

Tarımdan sonra halkın geçim kaynağından biri de hayvancılıktır. Daha önceleri hayvan potansiyeli bakımından iyi bir durumda iken teknik imkanların yetersizliği ve üretim maliyetlerinin yüksekliği gibi nedenlerden dolayı son zamanlarda hayvan sayısında büyük ölçüde azalmalar olmuştur.

İlçemizde hayvancılığa ayrıca önem verilmektedir. Bayat kalkınma birliği aracılığı ile süt alımı ve satımı yapılmaktadır. 2001 yılı verilerine göre büyük baş ve küçük baş hayvanlardan elde edilen toplam süt ürünü 3590 tona ulaşmıştır.

Ormancılık

İlçemiz sınırları içerisindeki orman arazisi 28.179 hektardır. Ormanlar genelde çam ve ardıç ağaçlarından oluşmaktadır. Ağaçlandırma Genel Müdürlüğünce Köroğlu beli civarına Atatürk Orman Fidanlığı kurmuştur. AGM Başmühendisliğince 2000 yılı itibariyle 250 hektar alana toprak üstü çalışması yapılmış, 88 hektar alana fidan dikimi gerçekleştirilmiştir. 2001 Yılı içerisinde geri kalan 162 hektar alana fidan dikimi yapılmış, ağaçlandırma alanları içerisine 3000 aet ceviz fidanı ile 3000 adet mahlet fidan dikimi gerçekleştirilip ve tel örgü içerisine alınmıştır. Valilik makamınca başlatılan ağaçlandırma seferberliği çerçevesinde ‘Daha Yeşil Bir Afyon İçin Elele’ projesi devam etmektedir.