BAYAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN!

10.04.2019 tarih ve 21 sayılı Belediye Meclis Kararı ile yapılmasına karar verilen imar plan tadilatı belediyemiz ilan panosunda 15.04.2019 tarihinden itibaren 1 ay (30 gün) süre ile askıya çıkartılmıştır.

 

İMAR TADİLATI YAPILAN YERLER:

Belediyemiz sınırları içerisinde ve mevcut imar planının K25B04A2C ve K25B04B1D nolu paftalarının X:4317700-4318100, Y:579800-580300 koordinatları arasında bulunan kadastronun 4 pafta, 139-9008 ve 8708 parsel nolu taşınmazlar revizyon ve ilave imar planı yapımı esnasında park alanı içerisinde kaldığı ve bu alanda yapılaşma olduğundan dolayı imar adasında ekli değişiklik paftalarında görüldüğü üzere mevcut yapılaşmanın olduğu alanın park alanından çıkartılarak tarımsal nitelikli alan olması ve planlama alanı içerisinde söz konusu koordinatlar arasındaki taşınmazlardan geçen 10 metrelik taşıt yolu atık parsel oluşturmakta olup bazı parsellerin yoldan cephe almasını engellediğinden dolayı 10 metrelik yolda düzenlemesi yönünde hazırlanan, UİP-31648,1 plan işlem numaralı imar tadilatı.

 

Askıya Çıkış   : 15.04.2019

Askıdan İniş   : 14.05.2019                                                                    İlan Tarihi : 12.04.2019