BAYAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN!

10.04.2019 tarih ve 24 sayılı Belediye Meclis Kararı ile yapılmasına karar verilen imar plan tadilatı belediyemiz ilan panosunda 15.04.2019 tarihinden itibaren 1 ay (30 gün) süre ile askıya çıkartılmıştır.

 

İMAR TADİLATI YAPILAN YERLER:

Belediyemiz sınırları içerisinde ve mevcut imar planının K25B04A2D ve K25B04A3B nolu paftalarının X:4317400-4317600, Y:579600-579700 koordinatları arasında kalan planlama alanı içerisinde söz konusu koordinatlar arasındaki geçmiş dönemde yapılaşmasını tamamlamış olan alan mevcut imar planında park olarak planlanmıştır. Belediyemizin kısa süre içinde 18. madde uygulaması yapamaması nedeniyle kamulaştırılamaması ve takasa konu yapamaması, uzun yıllar belirsiz bir şekilde bekletilmesi mağduriyet oluşturacağından, imar adasındaki 8752 parsel nolu taşınmazdaki parkın kaldırılarak, kaldırılan alana eş değer alan 2128 parsel nolu taşınmazda park alanı olarak oluşturulması ve söz konusu alanın ayrık nizam 2 kat konut alanı olarak hazırlanan ekli plan değişikliğinin yapılması ile ilgili UİP-31648,2 plan işlem numaralı imar tadilatı.

Askıya Çıkış   : 15.04.2019

Askıdan İniş   : 14.05.2019                                                                    İlan Tarihi : 12.04.2019