BAYAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN!

10.04.2019 tarih ve 22 sayılı Belediye Meclis Kararı ile yapılmasına karar verilen imar plan tadilatı belediyemiz ilan panosunda 15.04.2019 tarihinden itibaren 1 ay (30 gün) süre ile askıya çıkartılmıştır.

 

İMAR TADİLATI YAPILAN YERLER:

Belediyemiz sınırları içerisinde ve mevcut imar planının K25B04A2D nolu paftasının X:4318000-4318200, Y:579300-579600 koordinatları arasında kalan imar adasındaki kadastronun 2212 parsel nolu taşınmazındaki 7 metrelik yaya yolu atık parsel oluşturmakta olup yapılaşmaya olanak vermemektedir. Söz konusu alan için hazırlanan değişiklik dosyasında görüldüğü üzere, 2212 parseldeki 7 metrelik imar yolunun kaldırılarak, 2212, 2213 ve 2214 parsel nolu taşınmazların birleşme noktasına 7 metrelik imar yolunun taşınması yönünde hazırlanan, UİP-31648,4 plan işlem numaralı imar tadilatı.

Askıya Çıkış    : 15.04.2019

Askıdan İniş     : 14.05.2019                                                                     İlan Tarihi   : 12.04.2019