BAYAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN!

06.10.2020 tarih ve 32 sayılı Belediye Meclis Kararı ile yapılmasına karar verilen imar plan tadilatı Belediyemiz ilan panosunda 09.10.2020 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

İMAR TADİLATI YAPILAN YERLER:

Belediyemiz sınırları içerisinde ve mevcut 1/1000 uygulamalı imar planının K25B04A3C nolu paftasındaki 9356, 9357, 9358, 9359 ve 1972 parsel nolu taşınmazları kapsayan 2368,3 m² büyüklüğündeki alanın ticari alana dönüştürülmesine yönelik hazırlanan, ekli plan değişikliğinin yapılması ile ilgili UİP-03038370 plan işlem numaralı imar tadilatı.

Askıya Çıkış   : 09.10.2020

Askıdan İniş   : 08.11.2020                                                                    İlan Tarihi : 09.10.2020

Açıklama Raporu