BAYAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN!

10.04.2019 tarih ve 23 sayılı Belediye Meclis Kararı ile yapılmasına karar verilen imar plan tadilatı belediyemiz ilan panosunda 15.04.2019 tarihinden itibaren 1 ay (30 gün) süre ile askıya çıkartılmıştır.

 

İMAR TADİLATI YAPILAN YERLER:

Belediyemiz sınırları içerisinde ve mevcut imar planının K25B04B1C nolu paftasının X:4317600-4317800, Y:580700-580800 koordinatları arasında kalan imar adasında, revizyon ve ilave imar planı yapımı esnasında, bu alandaki yapılaşma sehven dikkate alınmadığından, vatandaşlarımızın mevcut binasına imar yolu isabet ettiği ve yine bu imar adasında 278 nolu parselden geçen 7 metrelik imar yolunun parseli yapılaşmaya uygun olmayan parsel durumuna soktuğu ve atık parsellerin oluştuğundan dolayı, söz konusu bu alanda ekli plan ve krokilerde görüldüğü üzere 278 parsel nolu taşınmazın ayrık nizam 2 kat konut alanı dönüştürülmesi ve 7 metrelik imar yollarının düzeltilmesi için hazırlanan imar planı değişikliğinin yapılması ile ilgili UİP-31648,3 plan işlem numaralı imar tadilatı.

Askıya Çıkış   : 15.04.2019

Askıdan İniş   : 14.05.2019                                                                    İlan Tarihi : 12.04.2019