SÜREKLİ (KADROLU) İŞÇİ ALIMI SÖZLÜ SINAV GÜN, SAAT VE YERİ İLE SINAVA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAY LİSTESİ DUYURUSU

Belediyemiz tarafından Afyonkarahisar Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden talep edilen Greyder Operatörü (Kod: 8342.11) unvanlı toplam 1 (bir) adet daimi işçi alımı ilanına, İşkur üzerinden 1 (bir) başvuru yapılmıştır. Aday, başvuruda aranan nitelikleri taşıdığına dair belgeleri Yazı İşleri Müdürlüğüne elden teslim etmiştir. Bu adayın başvuru belgeleri Belediyemiz Sınav Denetim Komisyonu tarafından incelenmiştir. İnceleme neticesinde, başvuru evraklarının tam olduğu görülmüştür. Bu doğrultuda sözlü gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan aday listesi belirlenerek aşağıya çıkartılmıştır.

– Sözlü Sınav Günü: 07.01.2021

– Sözlü Sınav Saati: 11.00

– Sözlü Sınav Yeri: Bayat Belediyesi Meclis Toplantı Salonu

– Sınava Katılmaya Hak Kazanan Aday Listesi: Uğur Fatih BAYRAK (T.C. Kim. No: 23*******52)

Not: Adayın belirtilen gün, saat ve yerde hazır bulunması gerekmektedir. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilecek ve ilgilinin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.