SÜREKLİ (KADROLU) İŞÇİ ALIMI SÖZLÜ SINAV SONUCU NİHAİ LİSTE VE İSTENİLEN BELGELER.

4857 Sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde, Belediyemiz bünyesinde istihdam edilmek üzere Greyder Operatörü (Kod: 8342.11) unvanlı toplam 1 (bir) adet daimi işçi alımına dair sözlü sınav itiraz süresi tamamlanmış olup, sözlü sınav sonucu nihai listesi aşağıdadır.

Sıra No T.C. Kimlik No Adı Soyadı Sözlü Sınav Puanı Sınav Sonucu
1 23*******52 Uğur Fatih BAYRAK 88,60 Başarılı (Asil)

Sözlü sınav sonucunda asil olarak atanmaya hak kazanan aday aşağıdaki istenilen belgeleri, 19.01.2021-22.01.2021 tarihleri arasında Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü birimine şahsen teslim etmesi gerekmektedir.

İstenilen Belgeler (E-Devlet Üzerinden Alınan Karekodlu Belgeler Kabul Edilecektir):

– Sürekli İşçi Kadrosuna Atanma Dilekçesi

– Askerlik Durum Belgesi

– SGK Hizmet Dökümü

– 4 (Dört) Adet Fotoğraf (Son 6 Ay İçerisinde Çekilmiş Fotoğraf)

– Adli Sicil Kaydı

– Sağlık Raporu

– Bayat Ziraat Bankası Şubesinden Açılmış/Açılacak Hesaba Ait IBAN Numarası

– Aile Durum Bildirim Belgesi

Adaya ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur.

            Not: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri çerçevesinde adayın T.C. kimlik numarası gizlenerek ilan edilmiştir.