SÜREKLİ (KADROLU) İŞÇİ ALIMI SÖZLÜ SINAV SONUCU

4857 Sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde, Belediyemiz bünyesinde istihdam edilmek üzere Greyder Operatörü (Kod: 8342.11) unvanlı toplam 1 (bir) adet daimi işçi alımına dair sözlü sınav, 07.01.2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen sözlü sınav sonuç listesi aşağıdadır.

Sıra No T.C. Kimlik No Adı Soyadı Sözlü Sınav Puanı Sınav Sonucu
1 23*******52 Uğur Fatih BAYRAK 88,60 Başarılı (Asil)

Sınav sonucuna itirazda bulunacak aday bu itirazını; sonuçların Belediyemiz www.bayat.bel.tr internet adresinde ilan edildiği tarihi izleyen 7 (Yedi)  iş günü içinde (08 Ocak 2021-18 Ocak 2021) sözlü sınava girmiş olduğu ilgili sınav komisyonuna 18.01.2021 tarihi mesai saati bitimine kadar elden veya posta yolu ile yapabilecektir. (T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itiraz dikkate alınmayacak olup, ayrıca posta veya kargo yolu ile yapılan başvurularda meydana gelen gecikme dikkate alınmayacaktır.)

İtiraza ilişkin karar; ilgili sınav komisyonu tarafından itiraz sahibine iadeli-taahhütlü posta ile bildirilecektir. İtiraz sürecinin tamamlanmasını müteakip, nihai sonuç listesi Belediyemiz www.bayat.bel.tr  internet adresinde yayınlanacaktır.

Adaya ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur.

            Not: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri çerçevesinde adayın T.C. kimlik numarası gizlenerek ilan edilmiştir.