Ulaşım & Altyapı

ulasim-ve-altyapi

Ulaşım Durumu

İlçede bulunan minibüsler her saat başı Afyon’a yolcu taşımakta, bir büyük otobüs her gün Eskişehir’e düzenli sefer yapmaktadır. Yolu olmayan köy yoktur.

İçme Suyu Durumu

İlçe merkezi 3 ayrı kaynaktan beslenmektedir. İlçede su sıkıntısı bulunmamaktadır. Köylerimizde Akpınar, Aşağıçaybelen, Derbent, Eskigömü, Sağırlı İmrallı, İnpınar ve Mallıca köylerinde şebeke suyu, Kuzören köyü sağlıklı olmayan kuyu, Muratkoru, Çukurkuyu, Yukançaybelen köylerinde de akar çeşmelerden içme suları temin edilmektedir. Şebeke suyu olmayan köylerimizin içme suyu şebekesi en kısa zamanda yapılması sağlık yönünden gereklidir. İlçe merkezinde bir dördüncü şebeke suyu projesi hayata geçirilmiştir.

Yürütülmekte Olan İşler ve Yatırımlar

 • İlimiz Özel İdare Müdürlüğü’nün 1999 yılı yatırım programına alınan Aşağıçaybelen Köyü Sağlık Evi inşaatının, ikmal inşaatı temeli atılmış su basman seviyesindedir.
 • Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü’nün 1999 yılı yatırım programına alınan Çukurkuyu köyü içme suyu işi, kuyu çalışmaları neticesinde su bulunmamış, köyde yeni bir kuyu çalışmalarına başlanabilmesi için hidrojeolojik çalışmalarına başlanmıştır.
 • Köy çocuklarının ilköğretimden sonra okuma ve barınmalarına yönelik ilköğretim okulu ve yurt yapılması için arsa temin edilmiş, hazır hale getirilmiş, kaynak aranmaktadır.
 • 2001 yılı yatırım programında olan Hükümet Konağı’nın inşaatı devam etmekte olup, 4. katına gelinmiştir.
 • Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü’nün 1994-2000 yılları yatırım programında bulunan Bayat merkez sulama göleti inşaatı tamamlanmış, su tutulmaya başlanmış, iş 1999 yılında ihale edilmiştir. 2000 ve 2001 yılında ayrılan ödenekle 5324 metre gölet ulaşım yolu ve kanal güzergah yolu açılmıştır. Sulama şebeke uzunluğu 31.500 metredir.
 • Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü’nün 2001 Yılı Yatırım Programı’na alınan Çukurkuyu HİS göleti bitirilmiş, 2002 Yılı Yatırım Programı’na alınan Derbent HİS Göleti proje safhasındadır.
 • Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü 2002 Yılı Yatırım Programı’na alınan Yukarıçaybelen Köyü içme suyu (İnş+Enh) ihalesi yapılmış ve çalışmalar devam etmektedir.
 • İlimiz Özel İdare Müdürlüğü’nün 2002 Yılı Yatırım Programı’na alınan Aşağıçaybelen Köyü 2 km, Yukarıçaybelen 4 km, Eskigömü 6 km asfalt kaplama yapılmıştır.
 • İl Özel İdare Müdürlüğünce İş Merkezi inşaatı başlamıştır.
 • Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 2000 Yılı İller Bankası köylere yardım tertibinden, ilçemiz Yukarıçaybelen köyü çok amaçlı köy konağı inşaatı ihale edilmiş, Haziran 2002 ayında inşaatına başlanmış olup, yapım çalışmaları devam etmektedir.
 • Bayat Meslek Yüksek Okulu açılmıştır.