Belediye Encümeni

Bayat Belediye Encümeni

Belediye Başkanı Halilibrahim BODUR

Üye Mustafa ÇETİN

Üye İdris AĞDACI

Üye Ömer ÖZAVCI

Üye Harun ŞANLI