Çarşı Camii Tuvaleti Yenileniyor

Belediyemize ait ilçemiz Yeni Mahallesi Pafta 10, Parsel 2015’de kayıtlı 50 m2 miktarındaki kargir tuvalet, kamu hizmetinde kullanılması karşılığında, Diyanet İşleri Başkanlığı (Bayat İlçe Müftülüğü’ne) 20 (yirmi) yıl süreliğine tahsis edilmesine müteakip yıkılarak yerine bay, bayan ve özürlü tuvalet ile apteshane yapılarak halkımızın hizmetine sunulacaktır.