İmar Tadilat İlanı (K25b-04a-2c, K25b-04a-3a, K25b-04a-3b, K25b-04a-3d ve K25b-04a-4a Paftalarında)

BAYAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN!

01.06.2021 tarih ve 25 sayılı Belediye Meclis Kararı ile yapılmasına karar verilen imar plan tadilatı Belediyemiz ilan panosunda 08.06.2021 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

İMAR TADİLATI YAPILAN YERLER:

Belediyemiz sınırları içerisinde ve mevcut imar planının K25b-04a-2c, K25b-04a-3a, K25b-04a-3b, K25b-04a-3d ve K25b-04a-4a numaralı 1/1000 ölçekli imar paftasında 81, 83, 84, 8819, 8800, 623, 624, 625, 871, 8900, 890, 950, 817, 818, 1032, 1033, 6119, 6138, 6192 parsel numaralı taşınmazları kapsayan ortalama 9 ha büyüklüğündeki alanda; sanayi alanı, ibadet alanı ve tarımsal amaçlı silo yapıları hariç bina yükseklikleri Yençok: Serbest olarak belirlenen parsellerdeki bina yüksekliklerinin belirli hale gelmesi amacıyla planlama alanı içerisindeki Belediye hizmet alanı, resmi kurum alanı, anaokulu alanı, ilkokul alanı, lise alanı, halk eğitim merkezi alanı, mesleki ve eğitim öğretim tesisi alanı, sosyal tesis alanı ve yurt alanında bulunduğu bölgenin kat yükseklikleri doğrultusunda Yençok:6,50 m ve Yençok:9,50 m olacak şekilde yeniden düzenlenmesi ile 817 ve 818 parsel numaralı taşınmazlar kuran kursu yapılması amacıyla sosyal tesis alanı yapılmasına yönelik hazırlanan, UİP-03333407 plan işlem numaralı imar tadilatı.

Askıya Çıkış   : 08.06.2021 Askıdan İniş   : 07.07.2021                                                                    İlan Tarihi : 07.06.2021