İmar Tadilat İlanı (K25B-04A-3A, K25B-04A-4B, K25B-04B-4C, K25B-04B-4D nolu 1/1000 ölçekli imar planı paftası ve K25B-04A, K25B-04B nolu 1/5000 ölçekli nazım imar planı paftasında)

BAYAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN!

            01.07.2021 tarih ve 29 sayılı Belediye Meclis Kararı ile yapılmasına karar verilen imar plan tadilatı Belediyemiz ilan panosunda 06.07.2021 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

İMAR TADİLATI YAPILAN YERLER:

            Belediyemiz sınırları içerisinde ve mevcut imar planının K25B-04A-3A, K25B-04A-4B, K25B-04B-4C, K25B-04B-4D nolu 1/1000 ölçekli imar planı paftasında ve K25B-04A, K25B-04B nolu 1/5000 ölçekli nazım imar planı paftasında 76127.20 m² büyüklüğündeki alanda;

            a) Meri imar planında K25B-04A-3A nolu 1/1000 ölçekli imar planı paftasında 103 parsel nolu taşınmazın bir bölümü park alanı diğer bölümü ise gelişme konut alanıdır. Planlama çalışmasında konut alanı talebinin karşılanması amacıyla söz konusu taşınmazın 1558.70 m² büyüklüğündeki park alanı konut alanına dönüştürülmüştür. Planlama çalışmasıyla sosyal-teknik alt yapı dengesinde bozulma olmamıştır. Konut alanında yapı nizamı ayrık nizam kat adedi 2, TAKS: 0.25 KAKS: 0.50’dir.

            b) Meri imar planında K25B-04A-4B nolu 1/1000 ölçekli imar planı paftasında 7759 parsel nolu taşınmazın park alanı olarak planlıdır. Söz konusu taşınmazın kuzey-doğu cephesinde dere yatağı bulunmakta olup parselin çevresi “Tarımsal Nitelikli Alan” ile çevrilidir. Planlama çalışmasında dere yatağı park alanı olarak kalan 2492,00 m² büyüklüğündeki bölümü “Tarımsal Nitelikli Alan” olarak planlanmıştır.

            c) Meri imar planında K25B-04B-4C, K25B-04B-4D nolu 1/1000 ölçekli imar planı paftasında 7826 ve 7827 parsel nolu mera vasıflı taşınmazların bir bölümü konut alanı diğer bölümü ise konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlıdır. Planlama çalışmasında bölgenin sosyo-ekonomik durumu, gelişme potansiyelleri ve taleplerin değerlendirilip kentsel çalışma alanı talebine uygun olarak söz konusu taşınmazların 72076.50 m² büyüklüğündeki bölümü “Sanayi Tesis Alanı” olarak planlanmıştır. Sanayi Tesis Alanında E: 0.50’dir. Şeklinde hazırlanan, UİP-03601643 ve NİP- 09323497 plan işlem numaralı imar tadilatı.

Askıya Çıkış   : 06.07.2021

Askıdan İniş   : 04.08.2021                                                                    İlan Tarihi : 05.07.2021