BAYAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN!

01.06.2021 tarih ve 26 sayılı Belediye Meclis Kararı ile yapılmasına karar verilen imar plan tadilatı Belediyemiz ilan panosunda 08.06.2021 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

İMAR TADİLATI YAPILAN YERLER:

Belediyemiz sınırları içerisinde ve mevcut imar K25b-04a-3c numaralı 1/1000 ölçekli imar paftasında 1068, 9299, 8872, 2035, 2036, 1999, 1829 parsel numaralı taşınmazları kapsayan ortalama 2.6 ha büyüklüğündeki alanda; meri imar planı sınırları içerisinde sanayi alanı, ibadet alanı ve tarımsal amaçlı silo yapıları hariç bina yükseklikleri Yençok: Serbest olarak belirlenen parsellerdeki bina yüksekliklerinin belirli hale gelmesi amacıyla planlama alanı içerisindeki Belediye hizmet alanı, resmi kurum alanı, anaokulu alanı, ilkokul alanı, lise alanı, halk eğitim merkezi alanı, mesleki ve eğitim öğretim tesisi alanı, sosyal tesis alanı ve yurt alanında bulunduğu bölgenin kat yükseklikleri doğrultusunda Yençok:6,50 m ve Yençok:9,50 m olacak şekilde yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan, UİP-03781542 plan işlem numaralı imar tadilatı.

Askıya Çıkış   : 08.06.2021

Askıdan İniş   : 07.07.2021                                                                    İlan Tarihi : 07.06.2021