Oğuz Boylarından Bayatlılar Paneli

Belediyemiz ile Afyon Kocatepe Üniversitesi‘nin müştereken düzenledikleri “Oğuz Boylarından Bayatlar -Tarih, Kültür ve Yerleşim- başlıklı panel 23 Kasım 2015 Pazartesi günü saat 14:00’da ilçemizde gerçekleşmiştir.

Oğuz Boylarından Bayatlar -Tarih, Kültür ve Yerleşim- Paneline Tarih Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ayşe Aydın “Bayat’a Dair Yapılan Yayınlar” konusu hakkında, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Bölümü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cihad Cihan “Oğuzların Bayat Boyu” konusu hakkında, Sinanpaşa Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mustafa Karazeybek “Osmanlı İdari Teşkilatında Bayat” konusu hakkında, Afyon Kocatepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Turan Akkoyun “Milli Mücadele” ile “Bayat ve Bayatlılar” konuları hakkında panel konuşmasını tamamlamıştır.