Personelimize İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi

Belediye Başkanlığımız tarafından 06.02.2015 ve 09.02.2015 tarihlerinde planlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği düzenlenen eğitimi İde Yönetişim Firmasından İş Güvenliği Uzmanı Mustafa Burak Cömert tarafından verilmiştir.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun getirdiği önemli düzenlemeleri aktaran Cömert, “Tüm çalışanların sağlık ve güvenle çalışacaklarını, yaklaşımın kuralcı ve reaktif değil önleyici proaktif yaklaşımın işveren ve yetkililerce benimsenmesi gerektiğini iletti. Ayrıca iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesinde işyerinde bulunan tüm personelin birlikte hareket etmesi, GÜVENLİK KÜLTÜRÜ’nün iş saatleri dışında da canlı tutulması, farkındalığın arttırılmasında, halkın bilinçli bireyler haline gelmesinde önemli rol oynamaktadır.” dedi.

Belediyemiz personelinin tamamı, Yazı İşleri Md. V. Ömer Özavcı tarafından planlı “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi”ne belirlenen saatlerde katıldı. Çalışanlar, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Temel İlkeleri, Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları, İş Kazaları, Meslek Hastalıkları, Kazalardan Korunma Prensipleri, Ekranlı Araçlarla Çalışma, Elektrik Tehlikeleri, Ergonomi, Elle Kaldırma ve Elle Taşıma, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri, Tahliye ve Kurtarma, Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı, Parlama, Patlama, Yangın ve Yangından Korunma, Kapalı Alanlarda Çalışma ve Yüksekte Çalışma Konuları hakkında bilgilendirildi.